Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У ИНСТИТУТУ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО У НОВОМ САДУ

СЕМИНАР У ИНСТИТУТУ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО У НОВОМ САДУ

25. мај 2015.

У петак, 22. маја, је у Институту за ратарство и повртарство у Новом Саду - НС Семе одржан семинар о заштити права интелектуалне својине.

Осим упознавања са правима интелектуалне својине, затим системом патентне заштите у Србији, међународном заштитом проналазака и питањима везаним за управљање интелектуалном својином у програму Европске уније за истраживање и иновације Хоризонт 2020, учесници су имали прилике и да чују шта се све у области биотехнологије може штитити патентом, као и шта је то што је изузето из патентибилности. Семинару је присуствовало више од 40 запослених у Институту за ратарство и повртарство, као и запослених у другим институтима у Србији - Институт за кукуруз Земун поље, Институт за земљиште из Београда и др.