Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЧЕТВРТИ САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА CARDS НАЦИОНАЛНОГ ПРОЈЕКТА

19. јун 2007.

У Заводу је 19.јуна 2007. године одржан IV састанак Управног одбора CARDS Националног пројекта за техничку помоћ Заводу за интелектуалну својину Републике Србије, којем су присуствовали сви чланови Одбора. Уводно излагање имала је г-ђа Бранка Тотић, в.д. директора Завода, која је нагласила да је период од јануара до јуна 2007.г био до сада најактивнија фаза у двогодишњој реализацији Пројекта. Детаљан извештај о раду са приказом свих резултата изнео је директор Пројекта у Европском заводу за патенте г-дин Паскал Фликс.

У првих пет месеци 2007. године од много остварених активности са веома видљивим резултатима, најзначајније су следеће:

  • урађен је пројектни план изградње сигурносног система зграде Завода, који укључује пре свега сигурносне решетке, контролна врата и камере у приземљу, а чија реализација је предвиђена за другу половину године и коју ће финансирати CARDS Национални пројекат;
  • сва опрема за нову информациону мрежу Завода испоручена је до краја маја месеца, а половином маја је започео пренос података, радних станица и осталих елемената постојеће мреже на нову и планирано је да се овај посао заврши до краја јуна. Упоредо са овим радовима, компанија Сименс, која је извршилац овог посла, врши обуку запослених у ИТ Одсеку Завода како би могли да руководе и контролишу рад нове инфраструктуре: мреже, сервера и корисничких јединица;
  • дигитализација база података:
  • база података за жигове оспособљена је за потпун рад у оквиру заводске интерне мреже, а ради се на постављању базе за жигове и индустријски дизајн на интернету преко заводског сервера за публиковање;
  • скенирање свих библиографских података за патенте из Гласника, као и скенирање патентних списа обавља се свакодневно и очекује се да се овај посао заврши до краја октобра 2007.г, када би око 1 200 000 страница било скенирано и припремљено за постављање на серверу за публиковање Завода и за претраживање у оквиру Mimosa-e на националном нивоу;
  • извршено је комплетно испитивање постојећег телефонског система Завода и као најпогоднија нова дигитална централа одабрана је ISDN инсталација, чије се куповина и монтажа планира у септембру;
  • у организацији CARDS Националног пројекта одржана су два већа јавна семинара: о жиговима ( март 2007.) и о формулисању патентних захтева
  • ( април 2007.), а у мају је у Заводу одржан за новинаре једнодневни инструктивни семинар о значају интелектуалне својине.
На крају четвртог састанка, за све чланове Управног одбора CARDS Националног пројекта у новој сервер сали Завода извршена је практична демонстрација могућности нових on line ресурса, који ће бити постављени на сајту Завода до краја реализације овог Пројекта, а то је 31. децембар 2007.године.