Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

12. мај 2015.

Пред више од педесет студената друге године Факултета организационих наука који слушају наставу на енглеском језику, данас је одржано предавање о интелектуалној својини од стране стручњака Едукативно-информативног центра Завода.

Предавање је обухватило приказ система интелектуалне својине, бројне примере из праксе у вези са коришћењем различитих права интелектуалне својине, могућности које ова права пружају на тржишту, као и краћу вежбу препознавања права интелектуалне својине у реалном примеру из праксе.

Студенти су испољили велику заинтересованост за област интелектуалне својине, те су током и након предавања постављена бројна питања која су се односила на преклапање права интелектуалне својине, ауторска права на интернету, поступке међународне регистрације права и могућности искоришћавања права у односу на конкуренцију. Ово је било још једно у низу предавања које стручњаци Едукативно-информативног центра пружају на Факултету организационих наука, а на бази успостављене дугогодишње сарадње између ове две институције.