Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ

11. мај 2015.

Завод за интелектуалну својину обавештава сва заинтересована лица да ће се стручни испит за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, индустријског дизајна и ознака географског порекла, одржати у септембру 2015. године. Детаљније информације биће накнадно објављене