Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

8. мај 2015.

На Економском факултету у Нишу је јуче, пред седамдесет студената основних и мастер студија, одржан семинар о интелектуалној својини и њеној комерцијалној употреби. Предавања су држали стручњаци Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину.

Први део семинара обухватио је представљање система интелектуалне својине, основне поделе на права, као и карактеристике свих појединачних права интелектуалне својине. У другом делу семинара било је речи о генеричким маневрима управљања интелектуалном својином од стране компанија и могућностима финансирања на бази појединачних права интелектуалне својине. Дати су бројни примери из праксе, а семинар је окончан практичном вежбом препознавања права интелектуалне својине у реалном примеру. Студенти су током семинара били веома активни и постављена су бројна питања која су се односила на испитивање појединих права, коришћење права на тржишту и многе друге теме. Испољено је велико задовољство пруженим семинаром од стране организатора и предложено је гостовање студената у Заводу за интелектуалну својину током маја или јуна ове године.