Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РАДИОНИЦА О ПРЕТРАЖИВАЊУ

РАДИОНИЦА О ПРЕТРАЖИВАЊУ

23. април 2015.

Данас је у Заводу одржана радионица за обуку о претраживању патентне документације у бази Espacenet, као наставак продубљивања ове теме за учеснике семинара "Увод у патентни систем" који је одржан у марту.

Учесници радионице су имали прилике да се детаљније упознају са техникама претраживања у бази коју одржава Европски завод за патенте, одређивањем ознака Међународне класификације патената и битним елементима за креирање стратегије за претраживање. Учесници радионице су имали прилику да сами прођу кроз неколико примера осмишљавања претраживања на задате предмете проналаска.