Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О ГАШЕЊУ ДОМЕНА sv.gov.yu

2. октобар 2007.

Од Управе за заједничке послове републичких органа добили смо обавештење о одлуци да се укине домен sv.gov.yu. У складу с тим Завод за интелектуалну својину тражио је и добио сагласност за регистрацију новог домена yupat.gov.yu на понуђеном домену gov.yu. Према томе нова адреса сајта Завода сада гласи
www.yupat.gov.yu

У прелазном периоду до коначног укидања старог домена обезбеђени су услови за приступ сајту са обе адресе тј. www.yupat.sv.gov.yu као и www.yupat.gov.yu .
Ова промена домена односи се и на e-mail Завода који сада гласи

yupat@yupat.gov.yu

Е-mail адресе запослених у Заводу такође се мењају у складу са новим доменом. До коначног укидања старог домена оба домена ће бити у функцији.
Молимо вас да почнете да користите нове адресе.