Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

26. мај 2015.

Од 1. јуна 2015. године у примени ће бити нови уплатни рачун (евиденциони подрачун) за уплату административних такси које се односе на списе и радње у вези са правима интелектуалне својине.

Обавезни подаци су следећи:

Уплатни рачун за таксе: 840-30880845-62
Позив на број 97 44018
Прималац: Завод за интелектуалну својину – Републичке административне таксе
Сврха уплате: Обавезно навести основ уплате, у чије име се уплата врши – назив и адресу носиоца права (са називом општине), као и пријавни, односно регистарски број под којим се право води у регистрима Завода за интелектуалну својину. Уколико у тренутку уплате такав број не постоји, уносе се сви наведени подаци осим броја.

Напомена
Административне таксе за одржавање у важности европског патента чији је датум подношења пријаве 1. октобар 2010. године или каснији и даље се уплаћују на рачун:
840-30686845-62 Завод за интелектуалну својину
Такса за одржавање европског патента
(позив на број: 97+шифра са контролним бројем општине на којој се налази седиште уплатиоца)
Таксе за накнаду трошкова и информационих услуга уплаћују се на рачун 840-39845-97 са позивом на број 97, затим шифра са контролним бројем општине