Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

17. април 2015.

Јуче је на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, за студенте треће године на Одсеку за информационе системе, одржано предавање о интелектуалној својини.

Предавач Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину је пред око шездесет студената говорио о систему интелектуалне својине, са фокусом на опсегу заштите ауторских и сродних права и могућностима заштите софтверских решења патентом. Студенти су били активни током и након предавања и мноштво њихових питања односило се заштиту проналазака примењених на рачунару и коришћење техника ојачавања заштите комбинацијом различитих права интелектуалне својине.