Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

9. април 2015.

Данас је за студенте смерова Производно машинство и Прехрамбено машинство Машинског факултета у Београду, у оквиру предмета Естетски дизајн, одржан семинар на тему претраживања патентних база. 

Том приликом наглашена је улога патентне документације, као важног стратешког средстава иновационог менаџмента, као и уопште значај патентног система за машинске инжењере и конструкторе техничких система.

Студенти завршних година Машинског факултета, који већ имају искуства у конструисању и развоју, показали су интересовање за тему, не само за патентну заштиту, већ и за патентне базе као извор идеја у процесу конструисања, и сами узевши учешће у претраживању патентне документације помоћу слободно доступног претраживача Espacenet Европског завода за патенте (ЕПО).