Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА

30. март 2015.

У периоду од 30. марта до 20. априла 2015. године спроводи се јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о патентима.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Заводу за интелектуалну својину на е-mail: zis@zis.gov.rs и mjelic@zis.gov.rs или поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5.

Одбор за привреду и финансије Владе је, на 61. седници одржаној 25. марта 2015. године, утврдио Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о патентима.

Учесници у јавној расправи су сва правна и физичка лица заинтересована за питање остваривања права на заштиту проналаска: проналазачи, привредни субјекти, научно-истраживачке организације, адвокати, заступници уписани у Регистар заступника, државни органи и друга заинтересована лица.

Програм јавне расправе можете погледати овде.
Нацрт закона можете погледати овде.
Образложење Нацрта Закона можете погледати овде.
Преглед одредаба Нацрта закона о изменама и допунама Закона о патентима које се мењају односно допуњују можете погледати овде.