Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

24. март 2015.

У петак, 20. марта 2015. године, за студенте смера "Управљање иновационим пројектима" на Факултету организационих наука одржан је семинар на тему претраживања патентних база. 

Том приликом наглашена је улога патентне документације као важног стратешког средстава иновационог менаџмента, као и уопште значај патентног система за иноваторе. Студенти, који су већ слушали предмет интелектуалне својине, показали су интересовање за тему, и сами узевши учешће у претраживању патентне документације помоћу слободно доступног претраживача Espacenet Европског завода за патенте (ЕПО).