Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ

ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ

25. март 2015.

Јуче је за студенте треће године студија у оквиру премета Пословно право на Факултету за туризам и хотелијерство одржано предавање „Систем заштите права интелектуалне својине“.

Како је у оквиру наставног програма на предмету Пословно право неколико часова посвећено и правима интелектуалне својине, на једном од њих студенти су имали прилике да се упознају са историјом заштите интелектуалне својине у Републици Србији, радом Завода за интелектуалну својину, улогом права интелектуалне својине у пословању, појединим правима, као и условима и поступцима заштите који се воде пред Заводом за интелектуалну својину.