Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ

8. новембар 2007.

Европски комесар за проширење Оли Рен представио је у Бриселу 8.новембра 2007.године Годишњи извештај о напретку Србије у Процесу стабилизације и придруживања за 2006. годину. Том приликом нагласио је да је у овом периоду дошло до охрабрујућег развоја у Србији, посебно указујући на побољшање макроекономске ситуације и квалитета српскe администрације. Србија је у 2006. години напредовала, према овом усвојеном Извештају Европске комисије у свим доменима економије, политике, администрације, правосуђа и безбедности, али ће морати да реши читав низ проблема ако жели да убрза напредак у процесу европске интеграције.

У одељку 4.1.7. Право интелектуалне својине у Извештају стоји следеће:

«Известан напредак учињен је у области права интелектуалне својине. Статус Завода за интелектуалну својину дефинисан је усвајањем новог Закона о министарствима, у мају 2007.године, након једногодишње институционалне пат позиције настале после распада Државне заједнице. Завод за интелектуалну својину постао је засебна институција која је проширила надлежности тако да обухвата дисеминацију информација и ширење свести о интелектуалној својини у јавности. Што се тиче права индустријске својине, Завод за интелектуалну својину је на свом веб сајту поставио базу података о жиговима, и тиме је знатно побољшао ефикасност рада Завода и сарадњу са другим државним органима, као што је Управа царина.

У складу са Законом о организацији и одговорностима државних органа за борбу против криминала високе технологије, именован је посебан тужилац, а априла 2007. године, у Окружном суду у Београду почело је са радом Специјално одељење за борбу против криминала високе технологије. Учињен је значајан напредак у области спровођења права, посебно у области царине, где је Управа царина постала активнија у заштити интелектуалне својине.

Међутим, потребно је више пажње посветити уништавању заплењене робе која представља повреду права интелектуалне својине. Завод за интелектуалну својину има ограничене кадровске капацитете, као и могућности за обуку. Треба даље јачати административни капацитет и сарадњу између различитих државних институција. Укупно узевши, Србија је у области права интелектуалне својине успешно напредовала ка испуњењу захтева предвиђених Споразумом о стабилизацији и придруживању (САА). Ипак, потребни су стални напори у циљу побољшања примене и сповођења права.»