Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

НОВА ТАРИФА НАКНАДА ЗА ЕМИТОВАЊЕ ФОНОГРАМА И НА ЊИМА ЗАБЕЛЕЖЕНИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

22. јануар 2015.

Организација произвођача фонограма Србије „ОФПС”, из Београда, Масарикова 5/19 и Организација за колективно остваривање права интерпретатора „ПИ”, из Београда, Мајке Јевросиме 38, с једне стране и Јавна медијска установа „Радио-телевизија Србије”, из Београда, Таковска 10 и Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине” из Новог Сада, Игњата Павласа 3, с друге стране, закључиле су Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација од стране јавних медијских установа.

Споразум је објављен 16. јануара 2015. године у "Службеном гласнику РС", бр. 4/2015.

- Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација (PDF)