Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ

5. јануар 2015.

Решењем Владе 24 број: 119-16655/2014 од 27. децембра 2014. године за вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину је постављена Невенка Новаковић, државни службеник из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.