Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕН ЗАВРШЕТАК CARDS 2004 НАЦИОНАЛНОГ ПРОЈЕКТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

7. децембар 2007.

У Заводу за интелектуалну својину је 7. децембра 2007. свечано прослављен завршетак CARDS Националног пројекта 2004 „Техничка помоћ Заводу за интелектуалну својину“, којим је руководила Европска агенција за реконструкцију, а кога је спровео Европски завод за патенте. Финансијска вредност пројекта износила је 900.000 евра, а званично је трајао од септембра 2005. до децембра 2007.године.
Пре свечаног дела прославе, у 9:30 часова, у кабинету директора одржан је последњи, пети састанак Управног одбора Пројекта, на коме је, поред редовних чланова присуствовао и г-дин Gérard Giroud, генерални директор за европске и међународне послове Европског завода за патенте. Током састанка, посебно је разматран извештај г-дина Pascal Phlix-a, руководиоца пројекта о активностима у последњих шест месеци реализације Пројекта.

После овог састанка Управног одбора у сали Завода одржана је Конференција за штампу, на којој су о значају и резултатима Пројекта говорили в.д. директор Завода г-ђа Бранка Тотић, г-дин Gérard Giroud, ЕПО, г-дин Christos Gofas, извршни руководилац у Европској агенцији за реконструкцију и г-дин Benoit Hambuckers, менаџер програма Европске агенције за реконструкцију.

Господин Gofas нагласио је да заштита интелектуалне својине представља један од кључних елемената недавно парафираног Споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ. Заштита интелектуалне својине значајна је за економију Србије и добробит грађана јер подстиче развој нових пројеката и производа, јачање инвестиција на тржишту и отварање нових радних места.

Сви говорници истакли су велики успех Пројекта, исказан кроз постигнуте резултате који су били у потпуности испунили планиране циљеве CARDS Националног пројекта, а који су били: повећање капацитета и ефикасности Завода у свим пословима признавања права интелектуалне својине, унапређење информационо-технолошке инфраструктуре Завода и стручно усавршавање запослених у Заводу кроз семинаре у земљи и обуку у иностанству.