Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РАДИОНИЦА О ОЗНАКАМА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА PLAC

РАДИОНИЦА О ОЗНАКАМА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА PLAC

18. децембар 2014.

Јуче је у Заводу за интелектуалну својину одржанa радионица „Регистрација и заштита имена пољопривредних производа и хране – ознаке географског порекла“ у оквиру пројекта „Policy and Legal Advice Centre (PLAC)“ финансираном из средстава ЕУ.

Циљ радионице је био објашњење одредаба Уредбе 1151/2012 Европског парламента и Савета од 21.11.2014. године о шемама квалитета за пољопривредне и прехрамбене производе и самог поступка регистрације ознака географског порекла на националном нивоу и на територији ЕУ.

Састанку су, поред предавача, представника пројекта PLAC, присуствовали представници Завода, Министарства надлежног за послове пољопривреде, те представници удружења – овлашћених корисника регистрованих ОГП, и то: Футошког купуса, Сремског кулена, Футошког свежег и киселог купуса, Ариљске малине, Лесковачког домаћег ајвара и Фрушкогорског липовог меда. На радионици су истакнуте разлике између имена порекла (PDO), географске ознаке (PGI) и ознака загарантованог традиционалног специјалитета (TSG). Представљене су све фазе поступка регистрације, како на националном, тако и на међународном нивоу. Истакнут је значај периода пре саме регистрације, у оквиру којег је потребно анализирати све факторе битне за регистрацију и касније ефикасно коришћење ознаке. Затим, приказане су одредбе које се односе на поступак контроле регистрованих производа заштићених ОГП, као и њихова примена у пракси, без којих се не може остварити основна функција овог права интелектуалне својине – заштита квалитета и посебних својстава производа који потиче са одређеног географског подручја. Овлашћени корисници су током радионице износили своја искуства, проблеме са којима се сусрећу, и указали на значај сарадње са свим актерима укњљученим у регистрацију, контролу, како од стране сертификационих тела, тако и од стране надлежних инспекција.