Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЕПО СЕМИНАР "ПРАКСА ПРЕТРАЖИВАЊА И ИСПИТИВАЊА У ЕВРОПСКОМ ЗАВОДУ ЗА ПАТЕНТЕ" У БЕОГРАДУ

ЕПО СЕМИНАР "ПРАКСА ПРЕТРАЖИВАЊА И ИСПИТИВАЊА У ЕВРОПСКОМ ЗАВОДУ ЗА ПАТЕНТЕ" У БЕОГРАДУ

17. децембар 2014.

Семинар „Пракса претраживања и испитивања у Европском заводу за патенте“, у заједничкој организацији Европског завода за патенте и Завода за интелектуалну својину, одржан је 15. децембра 2014. године у Заводу за интелектуалну својину.

Мирјана Јелић, помоћник директора Завода за интелектуалну својину, поздравила је учесницике семинара, међу којима је поред патентних заступника из наше земље, било и заинтересованих стручњака из научно-истраживачких и других установа. Европски експерти, Ђовани Арка, руководилац Одељења за патентне заступнике из Европске патентне академија и Мартин Ван Ставерен, директор Аудио-визуелних медија из Европског завода за патенте, одржали су предавања обухваћена програмом, приказали карактеристичне случајеве из праксе и одговарали на бројна питања учесника.

Овде можете преузети презентације са семинара (у pdf формату):
- An Introduction to the EPO
- Amending the Application
- The Patent Search
- Filing Strategies