Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СТРУЧНИ СКУП У ХОТЕЛУ CROWNE PLAZA

15. децембар 2014.

У петак, 12. децембра, у хотелу Crowne Plaza у Београду је одржан стручни скуп у организацији Удружења индустрије минералних вода и компаније Хенкел Србија.

Теме које су представљене на скупу су се односиле на безбедност производа на тржишту, припрему новог Правилника о нутритивним и здравственим изјавама, усклађеност прописа о флашираним водама у Србији и ЕУ са приказом мониторинга флашираних вода, као и на повреду права интелектуалне својине и механизмима за заштиту.

Поред представника Министарства здравља, професора Фармацеутског факултета у Београду, Института за јавно здравље Србије, међу говорницима је био и представник Едукативно-информативног центра Завода. Предавање се, пре свега, односило на значај спровођења права интелектуалне својине, што је у директној вези са безбедношћу производа на тржишту и начином етикетирања, о чему су говорили представници Министарства. Поред тога, скренута је пажња и на значај патенте заштите, која у прехрамбеној и индустрији флашираних вода може имати не само економски значај за фирму, већ и шири друштвени значај, посебно у области пречишћавања вода. Скупу је присуствовало око 25 учесника, инжењера и правника.