Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

„ ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ У СЛУЖБИ РАЗВОЈА СРБИЈЕ“ ОКРУГЛИ СТО ОДРЖАН У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„ ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ У СЛУЖБИ РАЗВОЈА СРБИЈЕ“ ОКРУГЛИ СТО ОДРЖАН У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

12. фебруар 2008.

Дана 12. фебруара 2008. године у Заводу за интелектуалну својину, Књегиње Љубице 5, одржан је округли сто под називом Завод за интелектуалну својину у служби развоја Србије. Са овим првим округлим столом Завод започиње редовну праксу сусрета који би се традиционално одржавали почетком године, а на којима би се разматрао рад Завода за интелектуалну својину у протеклом једногодишњем периоду, као и анализирали актуелни краткорочни и дугорочни правци развоја Завода са главним циљем јачања улоге Завода у подстицању иновација, спровођењу права интелектуалне својине у нашој земљи, привлачењу страних инвестиција и пласману домаће технологије у иностранству.

На првом догађају ове врсте, 12. фебруара присуствовало је око 100 учесника, представника свих група заинтересованих за права интелектуалне својине у нашој држави. Присуствовали су представници министарстава, представници републичке инспекције, представници комора, удружења проналазача, представници привредних друштава, универзитета и института, представници Делегације ЕУ Комисије у Србији, страни трговински представници из амбасада, патентни заступници, као и сви чланови Nathan тима из Арлингтона који раде на Пројекту Владе САД за операциону и техничку помоћ Заводу. Поред гостију са стране, на Округлом столу је учествовала и већина највиших руководилаца и експерата Завода.

Програм рада округлог стола био је следећи:

1. Поздравна реч
Извештај о раду Завода у 2007. години и перспективе даљег развоја, гђа Бранка Тотић, в.д. директор;
2. Техничка помоћ Заводу за интелектуалну својину, гђа Judy Winegar Goans, руководилац програма, Пројекат организационе и оперативне техничке помоћи USTDA;
3. Најбољи примери руковођења заводима за интелектуалну својину:
да ли су ово корисни - примењиви модели за Србију? гђа Judy Winegar Goans;
4. Питања;
5. Пленарно заседање: Желимо да чујемо ваше мишљење!

Модератор: гђа Јелена Поповић, шеф Одсека за патентну документацију
Услуге: Ко су наши „заинтересовани корисници“? Шта треба да буду приоритети Завода? Како Завод да постане центар који ће задовољавати потребе малих и средњих предузећа, предузетника, инвеститора? Како да боље информишемо јавност о питањима заштите интелектуалне својине, о кривотворењу и пиратерији, као и о величини штете која из тога произилази за Србију? Које додатне услуге бисмо морали да понудимо? Како боље да сарађујемо са вама?

Модератор: гђа Биљана Јовичић, начелник Одељења за регистре
Таксе и финансије: Какве су могућности плаћања бољих или додатних услуга? Како би Завод за интелектуалну својину требало да се финансира? Питање односа - равнотеже између такси и услуга?

Модератор: гђа Зорица Гулас - Гажо, шеф Одсека за ауторско и сродна права
Правни оквир: Питања спровођења - шта је успешно а шта не ? Да ли су нужне промене ?

6. Завршна реч и договори за будуће сусрете

На почетку рада, в.д. директор госпођа Бранка Тотић упознала је скуп са најважнијим резултатима који су остварени у Заводу у 2007.години.
Госпођа Judy Winegar Goans, руководилац програма Пројекат организационе и оперативне техничке помоћи USA Заводу, у кратким цртама је обавестила присутне о главним циљевима Пројекта, а затим је одмах наставила са примерима из земаља у којима су национални заводи за интелектуалну својину на различитим облицима самофинансирања и аутономије. Компаративно су приказани примери завода Велике Британије, САД, Швајцарске и Румуније, са намером да се утврди да ли су ово корисни модели за Србију.

Поред тога што је на овај први округли сто посвећен раду и развоју Завода за интелекуалну својину дошао веома велики број гостију, потребно је нагласити да су готово сви они и активно учествовали у дискусијама у оквиру све три теме пленарног заседања. Изговорено је доста похвалних речи о Заводу уопште и раду запослених, али, и изнесене су врло значајне сугестије и конкретни предлози у вези са даљим јачањем улоге Завода у Србији и бољим радом на главним задацима – јачању заштите права интелектулане својине, скраћењу рокова за заштиту свих облика права интелектуалне својине, бржим и кориснијим услугама и информацијама, као и бољем ширењу у јавности знања о интелектуалној својини.

Документи са Округлог стола:
Шта је обележило 2007.годину (pdf)
Technical Assistance (pdf)
Best Practice (pdf)