Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР ЗА ПРИВРЕДУ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ УЖИЦЕ

СЕМИНАР ЗА ПРИВРЕДУ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ УЖИЦЕ

9. децембар 2014.

У Регионалној привредној комори Ужице, јуче су стручњаци Едукативно-информативног центра одржали семинар за предузећа из региона и за учеснике из привредне коморе са темом „Улога права интелектуалне својине у пословању“.

У оквиру семинара представљена је улога жигова, индустријског дизајна и патената за стицање и јачање конкурентне позиције на тржишту. Поред представљања значаја стратешког управљања правима интелектуалне својине у пословању и препознавања правог облика заштите, представљени су укратко и поступци заштите као и извори података о интелектуалној својини на сајту Завода за интелектуалну својину. Нарочито је скренута пажња на значај правовременог претраживања база података жигова, патената и дизајна са сврхом провере постојећих права и за доношење одлуке за избор знака за заштиту жигом и провере заштићених техничких решења.