Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОТВОРЕН СЕМИНАР О СПРОВОЂЕЊУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ЗА СУДИЈЕ

ОТВОРЕН СЕМИНАР О СПРОВОЂЕЊУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ЗА СУДИЈЕ

18. новембар 2014.

Данас је у Заводу за интелектуалну својину почео тродневни семинар о спровођењу права интелектуалне својине намењен судијама Привредног суда у Београду и Вишег суда у Београду који суде у споровима у грађанско-правној заштити права интелектуалне својине.

Скуп је отворила Бранка Тотић, директор Завода, истакавши да су закони о интелектуалној својини у Србији у великој мери хармонизовани са законодавством ЕУ, те да је ниво заштите интелектуалне својине у Србији сличан оном у ЕУ. Уследила су предавања о последицама права интелектуалне својине од стране Ање Хорнекер из Данског завода за патенте и жигове и Биљане Ремовић Димић из Завода за интелектуалну својину Републике Србије, затим предавање Улриха Нахтлбергера о законодавству ЕУ у области индустријске својине и предавање Драгице Попеску, судије Апелационог суда у Београду, која је говорила о законодавству у овој области у Републици Србији. Први дан је завршен излагањима Ање Хорнекер и Мирјане Шарић, начелника одељења за жигове у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије, о оценама сличности за знаке, робу и услуге, у ЕУ, односно Србији.

Другог дана биће представљене бројне студије случајева од стране Улриха Нахтлбергера, те Јасмине Стаменковић и Весне Тодоровић, судије Привредног апелационог суда у Београду. Последњег дана биће речи о законодавству у области ауторског права у ЕУ и Србији, о чему ће говорити Улрих Нахтлбергер и Драгица Попеску

Семинар се одржава у оквиру твининг пројекта "Спровођење права интелектуалне својине".