Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

НОВИ ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ – ОБЛАСТ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

9. октобар 2014.

У извештају Европске комисије о напретку Србије за 2014. годину истакнуто је да је прилагођавање закона у области интелектуалне својине који важе у Републици Србији са законодавством ЕУ је у великој мери остварено, али и да постоји потреба за даљом хармонизацијом ових закона са правним прописима Европске уније.

Напоменуто је и да је извршена подела надлежности судова за рад по споровима у области интелектуалне својине, те да постоји потреба за формалном координацијом свих интересних страна у циљу обезбеђивања ефикаснијег спровођења права интелектуалне својине. Такође је истакнута потреба за спровођењем преосталих мера из Националне стратегије развоја интелектуалне својине Републике Србије.

Извештај можете преузети на сајту Канцеларије за европске интеграције (линк).