Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ НА ДРЖАВНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ ПАЗАРУ

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ НА ДРЖАВНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ ПАЗАРУ

16. октобар 2014.

Представници Едукативно-информативног центра ЗИС-а су по први пут одржали предавање у оквиру својих едукативних активности на Државном универзитету у Новом Пазару.

Предавање је имало фокус на упознавању студената са улогом права интелектуалне својине, начинима њиховог коришћења од стране привредника и истраживача, те улози патентног система за заштиту проналазака. Такође је представљен Приручник за наставу о патентима.

Предавању су присуствовали професори и асистенти са департмана за правне науке, за економију и рачунарску технику, као и студенти са правног департмана који слушају предмет о интелектуалној својини у току студија. Постављена питања су била у вези са заштитом различитих права и о томе шта она пружају привредницима. Такође, поједини асистенти су изнели мишљење да се у региону Новог Пазара, где постоји велики број произвођача нпр. намештаја и текстила, као и у другим специфичним областима привреде, мало зна о правима ИС и изнео потребу обуке и привредника кроз сличан програм.