Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ДОНЕТА УРЕДБА О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕЛЕКТРОНСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЕМИТОВАЊА И РЕЕМИТОВАЊА АУТОРСКИХ ДЕЛА

16. октобар 2014.

10.10.2014 године Влада je донела Уредбу о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела ("Сл. гласник РС", бр. 108/2014 од 10.10.2014 године). Овом уредбом прописује се начин на који емитери радио и телевизијског програма воде електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела.

- Уредба о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела("Сл. гласник РС", бр. 108/2014 од 10.10.2014 године).