Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН СЕМИНАР У ПОСЛОВНОМ ИНКУБАТОРУ "ГНЕЗДО"

29. септембар 2014.

У петак, 26. септембра, одржан је семинар "Увод у иновације" који је у Пословном инкубатору "Гнездо" организовала Регионална агенција за развој и европске интеграције.

Семинару је присуствовало око петнаест учесника, међу којима је највише било предузетника и представника малих и средњих предузећа. Стручњак Завода за интелектуалну својину је представила значај заштите интелектулне својине на самом почетку развоја МСП и предузетништва. На основу уводних напомена о врстама права интелектуалне својине, поступцима и трошковима заштите, присутни су могли да се упознају са предностима које пружају права ИС, као и са проблемима до којих може доћи у пословању уколико се заштита пропусти. Учесници семинара су били веома активни и постављали су конкретна питања у вези са својим делатностима.