Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЕКСПЛОРАТОРНИ СКРИНИНГ У ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

26. септембар 2014.

У оквиру усклађивања законодавства Републике Србије са важећим прописима Европске уније, јуче се у просторијама Европске комисије у Бриселу завршио дводневни експлораторни скрининг за поглавље бр. 7, које обухвата права интелектуалне својине.

На састанку су делегацији Републике Србије представљени правни прописи ЕУ (acquis communautaire) у области ауторског и сродних права, као и права индустријске својине. Област ауторског и сродних права је, између осталог, обухватила теме рачунарских програма, ауторског права у информационом друштву, управљања ауторским и сродним правима, аудиовизуелних извођења, правне заштите база података и многе друге, док су у погледу индустријске својине такође обухваћене бројне теме, и то: жигови, индустријски дизајн, патенти, унитарни патент, сертификат о додатној заштити, обавезно давање лиценце, и проналасци из области биотехнологије.