Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАНЕ РАДИОНИЦЕ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ И НА УНИВЕРЗИТЕТУ КРАГУЈЕВАЦ

ОДРЖАНЕ РАДИОНИЦЕ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ И НА УНИВЕРЗИТЕТУ КРАГУЈЕВАЦ

15. септембар 2014.

У Привредној комори Србије 9-10. септембра одржана је дводневна радионица „Развој научно-технолошких паркова и бизнис инкубатора у Србији кроз јачање капацитета и сарадњу са универзитетима”. Догађај је организован уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Привредне коморе Србије, а у оквиру ТЕМПУС WBCInno пројекта који се реализује у конзорцијуму од 16 партнера из 7 земаља и који је посвећен модернизацији универзитета Западног Балкана кроз јачање структура за трансфер знања, истраживање и иновације.

У оквиру истог пројекта одржана је и радионица са сличном агендом у Ректорату Универзитета Крагујевац 11-12. септембра, с тим што је фокус био на јачању капацитета истраживача у областима трансфера знања и управљању иновацијама.

У уводним излагањима председнице Националног савета за науку и технолошки развој проф. др. Вере Дондур, помоћника министра проф. др. Виктора Недовића, потпредседника ПКС Михаила Весовића и директорке Центра за промоцију науке Александре Дрецун, истакнута је неопходност повезивања универзитета и научно-истраживачких институција са привредним субјектима како би ресурси знања и резултати истраживања показали своју вредност на тржишту и допринели економији земље. Један од начина промовисања комерцијализације знања јесте и кроз пословне инкубаторе и научно-технолошке паркове и на радионици су презентована искуства неколико инкубатора и паркова из земље и као и из земаља учесница на пројекту. Као битан инструмент у комерцијализацији резултата истраживања истакнута је и улога заштите права интелектуалне својине. У оквиру обе радионице представника Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину, имао је предавања о систему заштите интелектуалне својине са посебним освртиом на улогу патената у трансферу знања.