Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДЛУКА АДМИНИСТРАТИВНОГ САВЕТА ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ којом се позива Република Србија да приступи Конвенцији о европском патен

19. јун 2008.

Административни савет Европске патентне организације на свом 114. састанку донео је одлуку да се Република Србија позове да приступи Европској патентној конвенцији. Ова одлука је донета на основу писма о намерама Р. Србије да приступи Конвенцији које је у име Владе упутила министар за науку, др. Ана Пешикан, 16. новембра 2007. године.

( PDF_format )