Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА NEXT У КРАГУЈЕВЦУ

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА NEXT У КРАГУЈЕВЦУ

30. јул 2014.

У организацији Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља јуче је одржана радионица у оквиру пројекта NEXT (Колаборативне платформе за подршку истраживањима и трансферу знања) који је део програма Адриатик ИПА прекограничне сарадње 2007 – 2013.

Пројекат има за циљ стварање мреже између пословне, институционалне и академске заједнице кроз формирање колаборативне платформе између истраживачких центара, предузећа и истраживача која ће стимулисати и подржати пут иновација.

Радионица је одржана у Хотелу Крагујевац. Међу учесницима су били представници сектора малих и средњих предузећа и представници академске и институционалне заједнице које су, поред представника организатора, чинили и представници Бизнис иновационог центра, Грађевинског кластера Шумадије и Поморавља, Регионалног Кластера ИКТ, Факултета инжењерских наука, Бизнис инкубатора техничких факултета из Београда, Научно технолошког парка из Чачка и Завода за интелектуалну својину.

Представница Едукативно информативног центра Завода је, између осталог, одржала предавање о значају заштите права интелектуалне својине у циклусу развоја и примене иновација. Циљ радионице био је да се ближе представе стратешки оквир и инфраструктура за подршку иновацијама у Србији, како на националном, тако и на регионалном и локалном нивоу, као и примери добре праксе, а све кроз призму неопходности успостављања ближе сарадње између носилаца знања и пословне заједнице. Успостављање овакве сарадње управо омогућава већу примену резултата истраживања у функцији ефикаснијег управљања иновацијама.