Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА

15. јул 2014.

Одлуком Одбора за јавне службе Владе Републике Србије, донетој на 63. седници одржаној 7. новембра 2013. године, одређен је Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима. Јавна расправа је спроведена у периоду од 18. новембра до 16. децембра 2013. године. Извештај са јавне расправе можете преузети на следећем линку.