Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О ИНСТРУМЕНТИМА ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ

СЕМИНАР О ИНСТРУМЕНТИМА ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ

4. јул 2014.

У Привредној комори Београда је данас пред 17 полазника одржан семинар о порталима и базама података који могу допринети ефикаснијем раду са интелектуалном својином у предузећима.

Представљени су портали Innovaccess, IP Response, IP Marketplace и IP Valuation, као и базе података патената и жигова. У првом делу семинара, учесници су на интерактиван начин упознати са свим могућностима које наведени портали пружају. У другом делу семинара демонстриран је рад у базама података патената и жигова, уз неколико задатака које су учесници успешно решили директним радом у базама Espacenet, Romarin, као и у е-Регистру жигова.