Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

20. јун 2014.

На Машинском факултету у Нишу je 19. јуна oдржано предавање на тему заштите и коришћења права интелектуалне својине.

Учесници, међу којима је било највише студената мастер студија са смера Менаџмент, показали су велико интересовање за тему, активно учествујући у дискусији постављањем питања на тему патентне заштите, ауторско-правне заштите и заштите жигом, као и питања из области вредновања интелектуалне својине.