Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ИНФО ДАНУ У КРАГУЈЕВЦУ

10. јун 2014.

У оквиру Инфo дана одржаног 6. јуна 2014. године у Ректорату Универзитета у Крагујевцу, посвећеног ADRIATinn пројекту под називом „An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs”, који се финансира у оквиру ИПА Јадранског програма прекограничне сарадње (IPA Adriatic CBC Programme), представник Завода за интелектуалну својину одржао је презентацију на тему заштите и коришћења права интелектуалне својине.

Учесници Инфо дана, међу којима је било представника малих и средњих предузећа, предузетникa и истраживачa, показали су велико интересовање за интелектуалну својину, а пре свега за домаћу и међународну патентну заштиту и заштиту жига, као и за ауторска права и трансфер технологије.