Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ИЗМЕНЕ У ИЗНОСИМА РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

2. јун 2014.

Износи републичких административних такси из Тарифа републичких административних такси су измењени. Усклађени динарски износи су објављени у „Службеном гласнику РС“, број 57/2014 од 30.05.2014. године. Измењени износи се примењују од 2. јуна 2014. године.

- Закон о републичким административним таксама (pdf)