Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИКЕ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА

ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИКЕ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА

28. мај 2014.

Данас је у Привредној комори Београда, у организацији Центра за развој и трансфер технологија и екологију, одржан састанак са привредницима на којем је одржано предавање о улози права интелектуалне својине у пословању од стране стручњака Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину.

Поред представљања права која стоје привредницима на располагању за заштиту својих креација, акценат је стављен на значај управљања правима у пословању у циљу постизања бољих пословних резултата кроз обезбеђење и очување својих позиција на домаћем тржишту. Предавање је обухватило и аспекте права интелектуалне својине о којима је потребно водити рачуна приликом изласка на друга тржишта. Током предавања представљене су и информације у услуге које стоје на располагању привредницима, као помоћ у дефинисању својих потреба, а које се могу наћи на сајту Завода.