Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

НОВИ УПЛАТНИ РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА

30. јун 2014.

Овим обавештавамо заступнике носилаца европских патената који су уписани у Регистар патената Завода за интелектуалну својину, да су од 1. јула 2014. године дужни да таксу за одржавање у важности европског патента уплаћују на нови рачун.

Нови рачун гласи:
840-30686845-62 Завод за интелектуалну својину
Такса за одржавање европског патента
(позив на број: 97+шифра са контролним бројем општине на којој се налази седиште уплатиоца)

ВАЖНА НАПОМЕНА : Таксе за одржавање европских патената који су уписани у Регистар патената на основу Споразума о проширењу ( Закон о ратификацији Споразума између владе СРЈ и ЕПО о сарадњи у области патената -„Сл.лист СЦГ-Међ. уговори“ бр.14/04), уплаћују се и даље на стари рачун:
840-742221843-57 Републичке административне таксе
(позив на број 97+шифра са контролним бројем општине на којој се налази седиште уплатиоца)

За све информације можете се обратити госпођи Биљани Јовичић, начелнику Одељења за регистре на телефон број 20 25 829, e-mail:bjovicic@zis.gov.rs.