Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УЛОГА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ПОСЛОВАЊУ - СЕМИНАР

23. мај 2014.

У Привредној комори Београда, у организацији Центра за развој и трансфер технологија и екологију коморе, 28. маја 2014. године са почетком у 11 часoва биће одржано предавање на тему „Улога права интелектуалне својине у пословању“ које ће одржати стручњак Едукативно-информативног центра Завода.

Поред стратешког коришћења интелектуалне својине у пословању, биће представљени основни услови за заштиту права индустријске својине на националном и међународном нивоу.

За учешће на семинару можете се пријавити путем онлајн пријаве Привредне коморе Београда на следећем линку:
http://www.kombeg.org.rs/Komora/Centri/c_obrazovanje/PrijavaSeminara.aspx?id=149