Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

СЕМИНАР НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

22. мај 2014.

На Електронском факултету у Нишу је јуче одржан семинар о патентној заштити проналазака који се примењују на рачунарима. Међу слушаоцима су били професори и студенти Катедре за микроелетронику Електронског факултета.

Предавања стручњака Едукативно-информативног центра су обухватила приказ система интелектуалне својине у Србији, специфичности проналазака који се примењују на рачунарима и критеријуме патентибилности ових проналазака, као и међународне портале за специјализоване информације и трговање правима интелектуалне својине. Семинар, који су заједнички организовали Едукативно-информативни центар Завода, проф. др Зоран Пријић, шеф Катедре за микроелектронику, и професор мр Љубомир Врачар са исте катедре, побудио је велику пажњу учесника, те је постигнут договор о новом, напреднијем нивоу семинара на ову тему током следећег наставног семестра.