Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УПЛАТА ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ ПОСРЕДСТВОМ PAYPAL СЕРВИСА

19. мај 2014.

Од 18. маја је активан PayPal рачун преко кога је могуће уплатити хуманитарну помоћ за жртве поплава у Републици Србији. Адреса преко које је могуће извршити уплату помоћи коришћењем PayPal сервиса је floodrelief.gov.rs. На овој страници се налазе и подаци о другим могућностима за уплату хуманитарне помоћи за жртве поплава у Републици Србији.

Рачун пропада Мисији Републике Србије при Европској унији у Бриселу, а средства која се уплате коришћењем PayPal сервиса се директно пребацују на наменски рачун Владе Републике Србије отворен за помоћ отклањања последица ванредних околности - поплава.