Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

WIPO НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАР О МЕТОДОЛОГИЈИ, НАЈБОЉИМ РЕШЕЊИМА И ИСКУСТВИМА У РАЗВОЈУ НАЦИОНАЛНИХ СТРАТЕГИЈА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

19. новембар 2008.

У Београду је 19. и 20.новембра 2008.г, у згради ПКС на Теразијама 23, одржан „Национални семинар о методологији, најбољим решењима и искуствима у развоју националних стратегија интелектуалне својине“, који је организовала Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину и Привредном комором Србије.

Семинар је имао за циљ да прикаже искуства земаља у окружењу у изради и примени националних стратегија интелектуалне својине и да у најширој јавности допринесе стварању свести о оправданости израде Стратегије интелектуалне својине Републике Србије.У том смислу су своја национална искуства изложили директори завода за интелектуалну својину Румуније, Хрватске, бивши директор завода Велике Британије, као и представници завода Малте и Македоније.

Др Радосав Церовић, помоћник министра, Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем, Министарство за науку и технолошки развој и гђа Видосава Џагић, потпредседник Привредне коморе Србије у својим поздравним речима подржали су значај израде стратегије интелектуалне својине као неопходној нашој земљи у циљу подстицања економије засноване на знању и планског приступа научно-технолошком развоју.
Разлоге за потребу израде националне старегије РС Србије, са аспекта искуства међународних организација из области интелектуалне својине, као и о видовима експертске помоћи, изнели су у својим презентацијама високи представници WIPO и Европског завода за патенте (ЕПО). О значају националне стратегије интелектуалне својине, као и о типовима стратегија и различитим прилазима националних влада у свету говорили су домаћи стручњаци за интелектуалну својину гђа Бранка Тотић, в.д.директор Завода и проф.др Слободан Марковић.
Крајем првог дана рада Семинара формиране су три радне групе које су разматрале:компоненте националне стратегије, кључне актере за развој националне стратегије и добра и ресурсе за националну стратегију.
У препорукама радних група, као и током пленарне дискусије закључено је да је један од приотитетних хитних задатака за Републику Србију израда националне стратегија интелектуалне својине, у развоју које треба да учествују представници свих заинтересованих страна за ИС, од највиших државних институција у Србији, готово свих министарстава, судова, тужилаштва, царине, полиције, инспекције, привредних комора, удружења проналазача, универзитета, института, spin-off компанија на факултетима, технолошких центара, струковних агенција, организација за колективно администрирање ауторским и сродним правима, представници привреде, посебно малих и средњих предузећа и сл.
Такође, једногласно је истакнуто да главни координатор и носилац овог посла треба да буде Завод за интелектуалну својину.