Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ПОЛАЗНИКЕ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ПОЛАЗНИКЕ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ

14. мај 2014.

У Заводу је јуче одржан семинар за трећу генерацију полазника Правосудне академије, под називом „Увод у права интелектуалне својине“.

Семинар је отворила директорка Завода, Бранка Тотић, истакавши значај активног коришћења интелектуалне својине у пословању који доприноси развоју привреде земаља у Европи, нагласивши притом значај судова у решавању спорова у вези са интелектуалном својином. Уследила су предавања о систему заштите жигова и индустријског дизајна, ауторским и сродним правима, као и о систему заштите проналазака патентима.

Одржани семинар је био трећи у низу који се одржава за полазнике Правосудне академије, у оквиру сарадње Правосудне академије и Завода за интелектуалну својину.