Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О ГАШЕЊУ ДОМЕНА gov.yu

24. децембар 2008.

Завод за интелектуалну својину тражио је и добио сагласност за регистрацију новог домена zis.gov.rs на домену gov.rs. Према томе нова адреса сајта Завода сада гласи

www.zis.gov.rs

У прелазном периоду до коначног укидања старог домена обезбеђени су услови за приступ сајту са обе адресе тј. www.zis.gov.rs као и www.yupat.gov.yu

Ова промена домена се већ примењује на e-mail Завода који гласи

zis@zis.gov.rs

Е-mail адресе запослених у Заводу такође су промењене у складу са новим доменом. До коначног укидања старог домена оба домена ће бити у функцији.

Молимо вас да почнете да користите нове адресе.