Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

О УПРАВЉАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

О УПРАВЉАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

11. април 2014.

Пред око тридесет професора, студената и представника привредних друштава, на Економском факултету у Нишу је јуче одржан семинар „Управљање и вредновање интелектуалне својине“. Међу предавачима су били стручњаци Едукативно-информативног центра Завода.

Током првог дела семинара представљене су карактеристике права интелектуалне својине уз сликовите примере заштите појединих права, након чега је уследио осврт на уобичајене технике мерења вредности интелектуалне својине. Узимајући у обзир да се у области вредновања патената најчешће примењује рачуноводствени приступ на бази прихода, приказан је пример обрачунавања вредности патента по овом приступу. Први део семинара је завршен предавањем о генеричким стратегијама за управљање интелектуалном својином.

Другим делом семинара обухваћене су биле теме лиценце и франшизе. Дат је правни оквир за обе врсте комерцијализације права интелектуалне својине, уз нагласак на појединости које уговори у овој области обухватају. Приказане су користи и недостаци за даваоца и примаоца лиценце и франшизе у аранжманима лиценцирања и франшизинга. Након предавања предавачи су одговарали на бројна постављена питања, док су учесници семинара изразили задовољство предавањима, те је предложен наставак сарадње Завода и Економског факултета у Нишу у овој области током наредног семестра.