Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊА НА ФАРМАЦЕУТСКОМ ФАКУЛТЕТУ

ПРЕДАВАЊА НА ФАРМАЦЕУТСКОМ ФАКУЛТЕТУ

7. април 2014.

Данас су на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду стручњаци Завода одржали два предавања о начинима и значају заштите права интелектуалне својине. Предавања су одржана у организацији Форума младих истраживача факултета.

Семинар је отворила декан проф. Зорица Вујић и истакла све већи значај теме заштите интелектуалне својине у истраживачком раду, а нарочито за будуће вредновање пројеката. Поред уводног предавања о врстама и права интелектуалне својине, указано је на значај који има заштита патента и жига у фамацеутској индустрији, као и коришћење система патентне заштите који обезбеђује повраћај огромних инвестиција у развој и пуштање на тржиште лека за људску употребу. Представљени су услови за патентну заштиту и специфичности делова патентног документа и заштите у фармацији. У другом делу предавања представљена је ауторско-правна заштита за коју су били посебно заинтересовани истраживачи који се баве писањем научних радова и сарджаја који се стварају у сврху одвијања образовне делатности.