Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УСВОЈЕН ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

29. јануар 2009.

На првом ванредном заседању у 2009. години, Народна скупштина Републике Србије је 21.01.2009. године усвојила Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је објављен у Службеном гласнику бр. 5/2009 од 22.01.2009. године.
Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама су прописани нови износи такса за списе и радње у вези са правима интелектуалне својине (тарифни бројеви 105 – 134).
Закон ступа на снагу 30.01.2009. године.