Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН ИНФО ДАН ЗА НОВЕ ПРОЈЕКТЕ ФИНАНСИРАНЕ ОД СТРАНЕ ФОНДА ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ

ОДРЖАН ИНФО ДАН ЗА НОВЕ ПРОЈЕКТЕ ФИНАНСИРАНЕ ОД СТРАНЕ ФОНДА ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ

31. март 2014.

У петак 28. марта одржан је Инфо дан за 12 иновативних пројеката који су одабрани од стране експертске комисије Фонда за иновациону делатност за финансирање кроз Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација из средстава предприступних фондова Европске Уније а који се спроводе се у сарадњи са Светском банком.

Поред основних информација неопходних за имплементацију појеката у сарадњи са Фондом за иновациону делатност, представници привредних друштрава који су одабрани за финансирање су чули и предавање представника Завода за интелектуалну својину о Значају заштите права интелектуалне својине у пословању и развоју иновативних решења.