Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБЕЛЕЖЕН ПОЧЕТАК ТВИНИНГ ПРОЈЕКТА «СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ»

ОБЕЛЕЖЕН ПОЧЕТАК ТВИНИНГ ПРОЈЕКТА «СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ»

25. март 2014.

У четвртак 20. марта 2014. године у хотелу Зира у Београду одржан је свечани скуп поводом званичног почетка твининг пројекта „Спровођење права интелектуалне својине“ у оквиру претприступних фондова ЕУ - ИПА  2011. Пројекат се заснива на сарадњи између Србије, Данске и Велике Британије у вези са јачањем капацитета државних органа Србије за борбу против кривотворења и пиратерије у Србији.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација – Сектор тржишне инспекције, Министарство финансија – Управа царина, Министарство унутрашњих послова и Републичко јавно тужилаштво су корисници овог пројекта. Завод за интелектуалну својину, једина институција у Србији која се бави искључиво правима интелектуалне својине, такође је партнер у овом пројекту. Корисници овог пројекта ће у наредна 24 месеца имати прилику да сарађују са стручњацима из земаља чланица ЕУ и да похађају специјализовану обуку у вези са спровођењем права интелектуалне својине. Активности ће такође бити усмерене на усклађивање законодавства Србије са условима за приступање Европској унији и обезбедиће се и разрада формализованог модела сарадње између институција укључених у пројекат. Поред тога, биће спроведене мере у циљу подизања нивоа свести и знања друштва у Србији о интелектуалној својини.

Том приликом су се присутнима обратили José Antonio Gomez Gomez, шеф сектора операција у Делегацији ЕУ у РС, Бранка Тотић, директор Завода за интелектуалну својину, помоћник министра Лидија Стојановић и виши саветник  Вера Деспотовић из Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Сектор тржишне инспекције, Keld Nymann Jensen, заменик директора Завода за патенте и жигове Данске, Peter Astley, помоћник директора Trading Standards North West из Велике Британије и Michael Poulsen, виши саветник Завода за патенте и жигове Данске.

Закључак њихових излагања јесте да све партнери на овом пројекту треба да раде на постизању истог циља. Тај циљ није само успостављање и унапређење међусобне сарадње свих органа, већ и одрживост успостављеног система за заштиту права ИС на тржишту и након завршетка пројекта. Глобални аспект пиратерије и кривотворења, као и њихова заступљеност на Интернету и друштвеним мрежама  захтевају међудржавну сарадњу.

Директор Завода Бранка Тотић је најпре подсетила присутне да је ово трећи пројекат ЕУ у коме учествује Завод. Европска комисија је у свом извештају 2012. године похвалила резултате Завода који су постигнути у оквиру претходног ЕУ пројекта, а који се, поред осталог односе и на одржавање великог броја едукативних догађаја за представнике органа за спровођење права. Будући да Србија тежи да постигне сличан ниво заштите права ИС који постоји у ЕУ, овај пројекат омогућава постизање овог циља. Он се не огледа само у имплементирању прописа ЕУ, већ и у обезбеђивању спровођења прописа.

Важна компонента овог пројекта је реализација формализованог моделе сарадње који треба да обезбеди координацију ових органа по различитим питањима, као што је: планирање заједничких акција, размена информација о спроведеним активностима и активностима које су у току, сарадња у вези усавршавања запослених, стварање различитих база података, заједничке промотивне активности које треба да доведу до подизања свести потрошача о штетности пиратерије и кривотворења и сл. Завод за интелектуалну својину би требало, по угледу на заводе многих држава ЕУ, да постане тело задужено за координацију и унапређење сарадње између органа надлежних за спровођење права.

Израда процедура задржавања, одлагања и уништавања кривотворене и пиратске робе, а које су намењене Царини и Тржишном инспекторату, реализација програма обуке намењене овим органима и израда студије о повредама права ИС у РС такође чине важне компоненте овог пројекта. Будући да до сада нису организоване кампање које би указле на штетност кривотворених и пиратских производа, планира се организовање оваквих активности у циљу развоја свести опште јавности.