Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА СУДИЈЕ ПРИВРЕДНОГ И ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА СУДИЈЕ ПРИВРЕДНОГ И ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ

17. март 2014.

У петак 14. марта 2014. у свечаној сали Завода за интелектуалну својину  одржан је семинар за судије и судијске помоћнике Вишег и и Привредног суда у Београду. Семинару под називом “Увод у права интелектуалне својине”, којим су обухваћене теме из области жигова, индустријског дизајна, ауторског и сродних права и патената, присуствовало је 26 учесника.

На почетку семинара директорка Завода за интелектулну својину гђа Бранка Тотић поздравила је учеснике семинара. Том приликом је представила надлежност и активности Завода за интелектулну својину. Имајући у виду новоуспостављену искључиву месну надлежност ових судова, као и комплексност права интелектулне својине, истакла је значај едукације судија који одлучују о повреди ових права. Подсећања ради, Завод је до сада за судије, тужиоце и друге органе који спроводе права интелектулне својине (царина, тржишна инспекција…) одржао бројне семинаре. С обзиром да су правила на основу којих Завод у поступку за признање жига одлучује о сличности жига иста као и правила на основу којих суд одлучује о сличности, размена искуства и праксе би свакако допринела унапређењу квалитета одлука оба органа.

Предавачи су били запослени у Заводу за интелектулну својину који су представили основна начела, поступак заштите, обим и садржину права који су заштитом обухваћени, као и значај заштите права ИС. Пажњу учесника су привукли примери из праксе Завода у вези са дистинктивношћу и сличношћу  знакова за заштиту жигом. Практично и веома јасно је објашњено питање у вези са националним исцрпљењем права на жиг, које у пракси може стварити одређене недоумице. Када је реч о индустријком дизајну, то су примери у вези са испитивањем новости и индивидуалног карактера производа који се штити индустријским дизајном. У оквиру предавања о ауторском и сродним правима представљена је и страна судска пракса у вези са плагијатима. Највеће интересовање је изазвао део предавања који се односио на колективно остваривање ауторског и сродних права. С тим у вези, судије су изнеле своја искуства из праксе. Иако су учесници били правници, предавање о патентима је било веома интерактивно. Ово из разлога што су примери за оцену новости и инвентивног нивоа проналаска пажљиво одабрани и објашњени на начин разумљив правницима. Значај тумањења патентних захтева у одређивању обима заштите у случајевима утврђења повреде права су  били сликовито представљени.